Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Zveme vás na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

Platnost od - do:
Kategorie:


16.8.2018 - 22.9.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Společný sekretariát Programu Interreg V-A - Česká republika - Polsko si  vás dovoluje pozvat na Výroční akci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, která se bude konat dne 20. září 2018 (14:00 - 18:30) v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Součástí Výroční akce je i Polsko-český běh přátelství, který se bude konat dne 15. září 2018 ve městě Głuchołazy, trasa Głuchołazy - Zlaté Hory - Głuchołazy (12 km).

Na Výroční akci budou prezentovány inspirativní česko-polské projekty, bude představen stav realizace Programu a výhled přeshraniční spolupráce po roce 2020. Součástí Výroční akce je atraktivní koncert Kantilena Hradec Králové i Smiling String Orchestra. Výroční akce je též šancí k neformálním setkáním a výměně zkušeností.

V pozvánce zde naleznete program Výroční akce.

Registraci je možné provést zde.

Počet míst v Kongresovém centru Aldis je omezen, po naplnění míst organizátoři ukončí registraci.
Rozhoduje pořadí přihlášek.

Výroční akce je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

Poslední aktualizace: 17.8.2018