Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Výzvy č. 43 a 44 ve specifickém cíli 2.2 byly vyhodnoceny

Platnost od - do:
Kategorie:


15.10.2018 - 31.12.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že výzvy IROP č. 43 "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II." a č. 44 "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SVL" byly vyhodnoceny.

Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení 43. výzvy "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II." a 44. výzvy "SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SVL.".

Ve výzvě č. 43 bylo celkem registrováno 53 projektů v objemu 184 521 191 Kč (příspěvek EFRR). Podpořeno bylo 29 projektů v hodnotě 97 291 206 Kč.

Ve výzvě č. 44 bylo celkem registrováno 218 projektů v objemu 741 445 147 Kč (příspěvek EFRR). Podpořeno bylo 106 projektů v hodnotě 361 026 267 Kč.

Přehled schválených projektů naleznete na stránkách výzev:

Výzva č. 43 Sociální podnikání II.

Výzva č. 44 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.

Poslední aktualizace: 15.10.2018