Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace Řídicího orgánu IROP k proplácení žádostí o platbu na konci roku 2018 a začátku roku 2019

Platnost od - do:
Kategorie:

18.10.2018 - 24.12.2018
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V souvislosti s provedením roční účetní závěrky Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) za rok 2018 dojde 12. 12. 2018 k zastavení bezhotovostních plateb z účtu MMR.

Podle harmonogramu roční účetní závěrky roku 2018 dojde k obnovení plateb pro projekty IROP spolufinancované pouze z EU prostředků v polovině ledna 2019. Projekty spolufinancované i z prostředků státního rozpočtu budou propláceny od poloviny února 2019. S vydáváním právních aktů (rozhodnutí o poskytnutí dotace, stanovení výdajů) bude možné začít v druhé polovině února 2019. Proces schvalování projektů, administrace změn a předkládání žádostí o platbu příjemci není roční účetní závěrkou ovlivněn.

ŘO IROP garantuje proplacení všech bezchybných žádostí o platbu předložených do 1. 10. 2018 ještě v roce 2018. Přehledy schválených výdajů pro průběžné financování projektů MAS ze specifického cíle 4.2 je možné za účelem proplacení v letošním roce předkládat nejpozději do 8. 11. 2018.


Typ financování projektu Ukončení plateb Předpokládané obnovení plateb
Dotace pouze z EU prostředků 12. 12. 2018 15. 1. 2019
Dotace z EU prostředků a státního rozpočtu 12. 12. 2018 15. 2. 2019
Kombinované financování provozu MAS v specifickém cíli 4.2 12. 12. 2018 15. 1. 2019

Poslední aktualizace: 18.10.2018