Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokací výzev č. 10, 26 a 28 k 29. 10. 2018

Platnost od - do:
Kategorie:


29.10.2018 - 30.11.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. října 2018 došlo k navýšení alokace výzvy č. 10. Kybernetická bezpečnost, 26. eGovernment I. a 28. Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.
ůvodem k navýšení alokace je využití nevyčerpaných finančních prostředků výzev č. 4, 17 a 23 Specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů. Vzhledem k navýšení alokace výzvy bude moci být podpořeno více úspěšných projektů.

Přehled všech změn Textu výzvy je uveden v úvodní části změněného dokumentu.

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Výzva č. 26 eGovernment I.

Výzva č. 28 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Poslední aktualizace: 29.10.2018