Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokace 70. výzvy IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II" k 30. 10. 2018

Platnost od - do:
Kategorie:


30.10.2018 - 30.12.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 30. října 2018 došlo k navýšení alokace 70. výzvy IROP s názvem "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II". V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu výzvy č. 70 s platností od 30. října 2018. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce předmětem změny nejsou.

Alokace 70. výzvy byla navýšena o více než 4 mld. Kč z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (?EFRR?). Důvodem navýšení alokace výzvy je cíl vyčerpat v projektech rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy na prioritních úsecích krajské silniční sítě všechny finanční prostředky specifického cíle 1.1 IROP. K navýšení alokace slouží nevyužitá část alokace 1. výzvy IROP, která měla totožné zaměření jako 70. výzva. Nová alokace 70. výzvy IROP činí 14 410 180 020 Kč z EFRR.

Řídicí orgán IROP zároveň počítá s pokračováním příjmu žádostí o podporu do doby, dokud nebude objem zaregistrovaných žádostí v pozitivním stavu o cca 15 % převyšovat alokaci výzvy č. 70. Pokud to bude nutné, Řídicí orgán IROP prodlouží příjem žádostí o podporu.

Více informací k 70. výzvě IROP naleznete zde:
Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II

Poslední aktualizace: 30.10.2018