Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Centrum v říjnu schválilo 500 žádostí o evropské dotace

Platnost od - do:
Kategorie:


7.11.2018 - 31.12.2018
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky informuje, že během října dokončilo v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) administraci 500 žádostí o platbu v objemu 5,7 miliardy Kč. Za říjen zvládlo Centrum ve velmi krátkém čase reagovat na zvýšený zájem žadatelů o platbu počet předložených žádostí o platbu a výrazně tak přispělo k rychlejšímu čerpání evropských dotací. Tím také zabezpečilo předpoklad pro úspěšné plnění závazků IROP. Centrem schválené žádosti o platbu jsou dále předávány poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), který zajišťuje jejich průběžné proplácení příjemcům.

Nejvyšší schválená žádost o platbu se týkala pořízení 10 trolejbusů, 3 minielektrobusů, 3 minibusů a 5 autobusů na stlačený zemní plyn pro Dopravní podnik města Ostravy. Celková dotační podpora tohoto projektu přesahuje 170 milionů Kč. Nákupem nových autobusů došlo nejenom ke zkvalitnění veřejné dopravy pro cestujících, ale také ke snížení vypouštěných emisí a s tím související zlepšení životní prostředí v ostravských ulicích.

Dopravní podnik města Ostravy podal i další žádosti o dotaci, které mají za cíl obnovu vozového parku za několik stovek milionů korun. Díky finančním prostředkům z výzvy IROP Nízkoemisní a bezemisní vozidla koupily nebo koupí nová vozidla městské hromadné dopravy i dopravní podniky v Hradci Králové, Olomouci nebo Pardubicích. V každém z těchto měst je výše podpory z IROP vyšší než 150 milionů korun. Z menších projektů je dále možné zmínit pořízení elektrobusů například v Náchodě nebo v Kutné Hoře.

Poslední aktualizace: 7.11.2018