Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Česká republika stvrdila budoucnost přeshraniční spolupráce s Rakouskem a Saskem

Platnost od - do:
Kategorie:


16.11.2018 - 31.1.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Ve dnech 12. a 14. 11. 2018 podepsal náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád dvě memoranda o budoucí přeshraniční spolupráci se sousedním Rakouskem a Svobodným státem Sasko. Česká republika tak potvrdila zájem pokračovat v programech přeshraniční spolupráce s těmito zeměmi i po roce 2020. Cílem programů je dlouhodobě posilovat hospodářský a inovační potenciál společného pohraničí, podporovat jeho hospodářskou, sociální a územní soudržnost.
U obou programů plní Centrum pro regionální rozvoj funkci kontrolora.

V případě česko-rakouského memoranda proběhl slavnostní akt 12. 11. 2018 na zámku Štiřín. Společné prohlášení o budoucí spolupráci podepsal spolu s náměstkem Semorádem dolnorakouský zemský rada Dr. Martin Eichtinger za účasti zástupců českých krajů a rakouských spolkových zemí zapojených do budoucího programu.


Podpis česko-rakouského memoranda. Zleva: Martin Pospischil za město Vídeň, náměstek Zdeněk Semorád (MMR ČR), zemský rada Dolního Rakouska Martin Eichtinger a zemská poslankyně z Horního Rakouska Gabriele Lackneer-Strauss

Česko-saské prohlášení o budoucnosti přeshraniční spolupráci bylo podepsáno 14. 11. 2018 v Drážďanech náměstkem Semorádem a státním tajemníkem ze Saského státního ministerstva životního prostředí a zemědělství Dr. Frankem Pfeilem za účasti dalších zástupců partnerských ministerstev a organizací - mezi nimi byl i Ing. Zdeněk Vašák, ředitel Centra pro reigonální rozvoj.


Podpis česko-saského memoranda. Ve středu (zleva) generální ředitel Centra Zdeněk Vašák, náměstek Zdeněk Semorád z MMR ČR a saský státní tajemník Frank Pfeil

Signatáři obou memorand o spolupráci mimo jiné prohlašují, že začnou s přípravou nových programů spolupráce na základě příslušné evropské legislativy co nejdříve, ještě v současném programovém období.  Bude se jednat již o čtvrté programové období společných programů přeshraniční spolupráce realizovaných  mezi  Českou republikou na straně jedné a Rakouskem či Svobodným státem Sasko na straně druhé. Oba programy mají na co navazovat. Počátek přeshraniční spolupráce obou zemí v podobě samostatných operačních programů se datuje vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004. V té době operační programy však již navazovaly na předchozí úspěšnou česko-německou, resp. česko-rakouskou spolupráci, jejíž tradice sahá až do roku 1994.

Díky celé řadě aktivních lidí z obou stran hranice se tak již více než 20 let daří odbourávat původní jazykové, kulturní a společenské bariéry, které byly dříve jednou z překážek rozvoje příhraničí. Nové programy spolupráce jsou velkou příležitostí, jak tyto aktivity i nadále podporovat. 

Poslední aktualizace: 16.11.2018