Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

V 76. výzvě IROP "Muzea II" bude podpořeno 17 projektů

Platnost od - do:
Kategorie:


16.11.2018 - 11.1.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ve výzvě Muzea II bude z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podpořeno 17 projektů za 898 milonů korun. Tyto projekty byly k poskytnutí dotace doporučeny Centrem z celkových 6 předložených projektů. II. výzvou se tak pokračuje v programu zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů muzeí a k zpřístupnění nových expozic. Spolu s výzvou Muzea I tak celkově získá ve svých projektech 55 muzeí více jak 2,5 miliardy korun.

Díky schváleným projektům budou postaveny nové depozitáře (např. pro Moravskou galerii v Brně) nebo rekonstruovány stávající depozitáře. Dojde i k otevření nových expozic (např. přírodovědná expozice Vlastivědného muzea v Olomouci), k rekonstrukci stávajících expozic (např. venkovní expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti), k restaurování sbírkových  předmětů (např. lokomotiv ve sbírkách Železničního muzea v Národním technickém muzeu), nebo k obnově budov muzeí (např. Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni).
 
Výzva Muzea II navazuje na předchozí výzvu Muzea, díky které bylo podpořeno 38 projektů za 1,634 miliardy korun. Mezi již ukončenými projekty je např. projekt Západočeského muzea v Plzni Centrum paleodiverzity a depozitáře v Rokycanech, který získal příspěvek EU ve výši 18 824 226 Kč.

Celkově je tedy z IROP podpořeno z individuálních výzev 55 projektů na obnovu muzeí za více než 2,5 miliardy Kč. Při srovnání jednotlivých krajů je nejvíce podpořených muzeí v Jihomoravském kraji, a to devět, dále osm v Moravskoslezském kraji a shodně po šesti muzeích je podpořeno v kraji Jihočeském, Středočeském a Zlínském.
 
Projektům schváleným k financování IROP nyní průběžně vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 
Přehled projektů v 76. výzvě IROP "Muzea II." schválených k financování naleznete zde. Přehled podpořených projektů z 21. výzvy IROP "Muzea" naleznete zde.

Poslední aktualizace: 19.11.2018