Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Revize výzev IROP č. 50 "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" a 51 "Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ"

Platnost od - do:
Kategorie:


19.11.2018 - 19.1.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 19. listopadu 2018 byly vydány revize výzvy pro předkládání integrovaných projektů IROP ve Specifickém cíli 1.2 č. 50 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI a č. 51 UDRŽITELNÁ DOPRAVA - INTEGROVANÉ PROJEKTY IPRÚ.

Hlavním předmětem revize je úprava požadavků na povinné přílohy žádosti o podporu související s novelizací zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Metodická aktualizace textu Specifických pravidel proběhla i v dalších částech textu.

V textu výzvy byla na základě aktualizace Obecného nařízení nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1046 zrušena povinnost individuálního ověření potřeb financování, dále byly v textu výzvy změněny odkazy na nové webové stránky IROP.

Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů výzvy č. 50 a 51.

Poslední aktualizace: 19.11.2018