Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Revize výzvy č. 70 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II"

Platnost od - do:
Kategorie:


21.11.2018 - 21.1.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IOP - Integrovaný operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 20. listopadu 2018 byla vydána revize průběžné výzvy č. 70 zaměřené na podporu projektů rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy na prioritních úsecích krajské silniční sítě.

Hlavním předmětem revize je změna textu výzvy, která spočívá ve stanovení maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu na 1 843 237 500 Kč. Jedná se o doplnění limitu znemožňujícího předložit a realizovat tzv. velký projekt v souladu s Programovým dokumentem IROP.
 
Předmětem revize Specifických pravidel pro žadatele a příjemce jsou kromě výše uvedeného také nezbytná formální a metodická upřesnění včetně aktualizace příloh Specifických pravidel č. 1, 3 a 5. Osnova Studie proveditelnosti (příloha č. 4) zůstává nezměněna.
 
Příjem žádostí o podporu do průběžné 70. výzvy IROP  probíhá od 20. března 2017 a bude ukončen 21. prosince 2018. Řídicí orgán IROP nadále počítá s pokračováním příjmu žádostí o podporu do doby, dokud nebude objem zaregistrovaných žádostí v pozitivním stavu o cca 15 % převyšovat alokaci výzvy č. 70. Pokud to bude nutné, Řídicí orgán IROP prodlouží příjem žádostí o podporu.
 
Více informací k 70. výzvě IROP naleznete zde:

Výzva č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II


Poslední aktualizace: 21.11.2018