Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Revize výzvy IROP č. 71 "Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD"

Platnost od - do:
Kategorie:


23.11.2018 - 31.7.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 23. listopadu 2018 byla vydána revize 1.2 výzvy pro předkládání integrovaných projektů IROP ve Specifickém cíli 4.1 č. 71 DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD.

Hlavním předmětem revize je úprava požadavků na povinné přílohy žádosti o podporu související s novelizací zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Metodická aktualizace textu Specifických pravidel proběhla i v dalších částech dokumentu a byla aktualizována kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti projektů, která schválil ŘO IROP. K úpravám došlo také v příloze č. 1 Specifických pravidel, kde byl aktualizován postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+.

V textu výzvy byla upravena částka alokace na základě skutečné částky schválených strategií CLLD, dále byly změněny odkazy na nové webové stránky IROP.

Kompletní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů výzvy.

Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD

Poslední aktualizace: 26.11.2018