Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Skončilo druhé kolo výzev IROP na sociální služby

Platnost od - do:
Kategorie:


19.12.2018 - 19.1.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dne 14. prosince 2018 byl ukončen příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) č. 81 a 82 na podporu rozvoje infrastruktury sociálních služeb. Celkově bylo registrováno 108 projektů s požadavky na 2,178 mld. Kč z rozpočtu Evropské unie, přičemž alokace výzev činí v součtu 500 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Projekty daných výzev jsou zaměřeny na infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb, jako např. domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, stacionáře nebo azylové domy. Konečné pořadí projektů bude určeno dle výsledků hodnocení. Projekty se stejným počtem bodů budou řazeny podle data a času podání žádosti o podporu v MS2014+. Součástí výzvy IROP č. 82 je rovněž Agenturou pro sociální začleňování vymezená alokace 145 mil. Kč (EFRR a státní rozpočet). Jedná se o projekty ve vazbě na Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). Tyto projekty budou řazeny samostatně. Ukončení hodnocení výzev lze očekávat v létě roku 2019.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR již prostřednictvím IROP podpořilo projekty sociálních služeb za téměř 2,5 mld. Kč z prostředků Evropské unie. Další finanční prostředky budou poskytnuty právě ve výzvách IROP č. 81 a 82 a část dotací bude ještě přerozdělena prostřednictvím integrovaných nástrojů (ITI, IPRÚ, CLLD). Celková výše podpory v oblasti sociálních služeb z IROP bude přibližně 3,5 mld. Kč (EFRR).

Poslední aktualizace: 19.12.2018