Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

U výzvy č. 70 byl ukončen příjem žádostí a zveřejněno průběžné pořadí projektů

Platnost od - do:
Kategorie:


31.12.2018 - 28.2.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dne 21. prosince 2018 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) číslo 70 s názvem "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II" ze specifického cíle 1.1 "Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T".

Jedná se o průběžnou výzvu s alokací 14,4 mld. Kč (EFRR) a podpora výzvy je zaměřena na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy, s cílem zvýšit konektivitu k Transevropské dopravní síti či sekundárnímu nebo terciárnímu uzlu.

Výzva je nyní v procesu hodnocení a průběžné pořadí projektů k datu ukončení výzvy naleznete zde. Aktuálně je zde 279 pozitivních projektů v hodnotě 23,4 mld. Kč (EFRR). Více než sto projektů se již nachází ve fázi realizace a deset projektů je již dokončeno. Příkladem dokončeného projektu je projekt s názvem "II/351 Třebíč - křiž. s II/399, 1. část" v hodnotě 96,9 mil. Kč (EFRR), kde došlo k modernizaci daného úseku v délce 10,6 km. Komunikace je vedena jako zásahová trasa vozidel integrovaného záchranného systému pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Na stykových křižovatkách došlo k rozšíření jízdního pruhu, aby bylo umožněno podjetí odbočujícího vozidla. Na průsečných křižovatkách došlo ke zhotovení odbočovacích pruhů pro levé odbočení za účelem snížení rizika dopravních nehod. 

Poslední aktualizace: 31.12.2018