Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy č. 53 IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD"

Platnost od - do:
Kategorie:


11.1.2019 - 30.4.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dne 10. ledna 2019 byla vydána revize výzvy č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD.

V textu výzvy u aktivity Terminály a parkovací systémy a Nízkoemisní a bezemisní vozidla
byla na základě aktualizace Obecného nařízení nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2018/1046 zrušena povinnost individuálního ověření potřeb financování.
 
Předmětem revize Specifických pravidel je metodické doplnění několika kapitol (Oprávnění žadatelé, Projekty generující příjmy, Veřejná podpora, Podklady pro výpočet ukazatelů CBA Financování). Aktualizuje se zároveň příloha Specifických pravidel P1.
 
Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů .

Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Poslední aktualizace: 11.1.2019