Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Bavorskem bude pokračovat

Platnost od - do:
Kategorie:


23.1.2019 - 30.4.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a státní tajemník bavorského Státního ministerstva hospodářství Roland Weigert podepsali dnes v Černínském paláci prohlášení o spolupráci a pokračování programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Deklarovali tak záměr podporovat konkurenceschopnost, soudržnost a atraktivitu společného přeshraničního území i v letech 2021-2027.

"Ministerstvo pro místní rozvoj tímto podpisem navázalo na předcházející prohlášení o vůli pokračovat v programu přeshraniční spolupráce v dalších letech, která byla koncem roku 2018 podepsána mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a mezi Českou republikou a  Rakouskem," potvrdil náměstek Zdeněk Semorád.

Podpisu se zúčastnil i Zdeněk Vašák, generální ředitel Centra pro regionální rozvoj, které má u česko-bavorského programu na starosti kontrolu 1. stupně.


Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád (vlevo) a státní tajemník bavorského Státního ministerstva hospodářství Roland Weigert (vpravo) při podpisu memoranda

Program patří mezi nejdůležitější nástroje podpory česko-bavorské spolupráce od vstupu České republiky do EU. Financované projekty jsou realizovány společně partnery z obou zemí a mají pozitivní dopad na celé společné území. V dosavadním sedmiletém období bylo k dispozici cca 100 mil. euro na projekty v oblasti výzkumu a inovací, cestovního ruchu, životního prostředí či vzdělávání. Významná část prostředků podpořila spolupráci institucí a setkávání občanů přes hranici.

Příkladem podpory je spolupráce záchranných služeb mezi Bayerisches Rotes Kreuz a Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje. Do projektu se zapojily rovněž Fakulta zdravotních studií Západočeské univerzity v Plzni a Fakulta aplikovaných zdravotních věd na Technische Hochschule Deggendorf. Projekt podporuje společná cvičení, stáže, školení, semináře a vzdělávání, konference, setkání a workshopy. V rámci projektu bylo vybudováno Kordinační a kooperačního centrum v Chamu a pořízen simulátoru sanitního vozu.

Poslední aktualizace: 29.1.2019