Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Oznámení o úpravě způsobu vkládaní rozpočtu ŽoNFP do systému ITMS2014+

Platnost od - do:
Kategorie:


28.1.2019 - 31.3.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dovolujeme si Vás upozornit, na úpravu způsobu vkládaní rozpočtu ŽoNFP do systému ITMS2014+ (upravený návod, bod č. 4 na str. 11-12 Pokynů k vyplnění ŽoNFP v systéme ITMS2014+).
Více informací najdete na stránkách programu zde.

Poslední aktualizace: 28.1.2019