Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Informace o projektech lze vyhledat pomocí mapové aplikace

Platnost od - do:
Kategorie:

29.1.2019 - 30.4.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program

Na portále Dotace EU ( https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Mapa-projektu), zřízeném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, lze pomocí filtrů nebo nalézt  libovolný projekt financovaný z operačních programů EU a zjistit o něm základní informace.

Pomocí filtru lze vybrat nejen konkrétní operační program (např. IROP), ale nastavit i programové období, kraj, výši dotace, téma projektu (doprava, kultura, apod.) nebo i obec, číslo projektu, název projektu.

Mapová aplikace je novým nástrojem, který umožní zájemcům z řad odborné i široké veřejnosti získat řadu užitečných informací o konkrétních projektech na konkrétních místech.

Poslední aktualizace: 30.1.2019