Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace výzvy IROP č. 6 - zrušení povinné přílohy

Platnost od - do:
Kategorie:


31.1.2019 - 31.5.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo 6. výzvu IROP "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS" a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin".
Důvodem aktualizace výzvy zrušení povinné přílohy. Hlavními změnami Specifických pravidel jsou úpravy kritérií hodnocení podle výstupů z Monitorovacího výboru IROP. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.

Více informací naleznete zde:
Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Poslední aktualizace: 31.1.2019