Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Přiřazení Kontrolora pro projekty Interreg CENTRAL EUROPE z 3. kola výzvy

Platnost od - do:
Kategorie:


4.2.2019 - 30.4.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

U projektů schválených v rámci třetího kola výzvy naleznete přiřazení Kontrolora (příslušného pracoviště Centra pro regionální rozvoj České republiky) v přiložené tabulce. Kontaktní údaje jsou zveřejněny zde.


Index

Acronym

Partner Role

PP number

PP organization (original)

PP organization (English)

Oddělení

CE1277

Arrival Regions

PP

7

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia in Pilsen

Brno

CE1278

CORCAP

PP

4

Ústecký kraj

Usti Region

Ostrava

CE1278

CORCAP

PP

5

KORDIS JMK

KORDIS JMK

Ostrava

CE1307

YOUMOBIL

PP

6

KORDIS JMK

KORDIS JMK

Ostrava

CE1308

HealingPlaces

PP

9

Mendelova univerzita v Brně

Mendel University in Brno

Brno

CE1315

PIONEERS

PP

4

Mikroregion Sokolov-východ

Microregion Sokolov- East

Hradec Králové

CE1324

CerDee

PP

7

Západočeská univerzita v Plzni

University of West Bohemia

Brno

CE1332

SMACKER

PP

4

Městská část Praha Suchdol

City District of Praha - Suchdol

Hradec Králové

CE1345

SIV

PP

6

Centrum pro komunitní práci Severní Morava

Centre for Community Organizing Northern Moravia

Ostrava

CE1359

Centralparks

PP

8

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.

Education and Information Centre of Bílé Karpaty Mountains

Ostrava

CE1393

ECOS4IN

LP

1

Ústecký kraj

Usti Region

Hradec Králové

CE1401

HoCare2.0

PP

7

Ústav sociálních služeb v Praze, přísp. org.

Institute of social services Prague 4

Hradec Králové

CE1401

HoCare2.0

PP

9

DEX Innovation Centre (Liberec)

DEX Innovation Centre

Hradec Králové

CE1412

boDEREC

PP

3

Česká zemědělská univerzita v Praze

Czech University of Life Sciences Prague

Hradec Králové

CE1457

ALTRU-PRENEUR

PP

9

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s.

South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising

Brno

CE1472

SALUTE

PP

9

IURS - Institut pro udržitelný rozvoj sídel z.s.

IURS -Institute for Sustainable Development of Settlements

Ostrava

CE1492

4STEPS

PP

5

DEX Innovation Centre

DEX Innovation Centre

Hradec Králové

CE1516

I-CARE-SMART

PP

9

Ústav sociálních služeb v Praze , přísp. org. 

Institute of Social Services Prague 4 

Ostrava

CE1516

I-CARE-SMART

PP

10

SPEKTRA, výrobní družstvo nevidomých/Zlín

SPEKTRA, manufacturing cooperative

Ostrava

CE1519

CHAIN REACTIONS

PP

5

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.

Regional Development Agency of the Pilsen Region

Ostrava

CE1537

EfficienCE

PP

9

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Pilsen City Public Transport Company

HK

CE1547

CE-Connector

LP

1

DEX Innovation Centre

DEX Innovation Centre

Brno

CE1569

PROSPER_AM.net

PP

5

Jihočeská hospodářská komora

South Bohemian Chamber of Commerce

Brno

CE1581

niCE-life

PP

2

Vysoké učení technické v Brně

Brno University of Technology

Brno

CE1581

niCE-life

PP

3

Fakultní nemocnice Olomouc

The University Hospital Olomouc (UHO)

Ostrava

Poslední aktualizace: 4.2.2019