Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Mediální kampaň IROP zahájena: podívejte se na nový spot a web o zateplování

Platnost od - do:
Kategorie:


25.2.2019 - 30.6.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Nová mediální kampaň IROP byla zahájena. Seznamuje veřejnost s jednou z oblastí podpory IROP a ukazuje jak získat z IROP podporu na zateplení či jiné energeticky úsporné úpravy bytových domů. V IROP už bylo podpořeno přes 1300 projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti bytových domů za cca 2,8 miliardy korun. V aktuálně otevřené výzvě IROP č. 78 Energetické úspory v bytových domech III je k dispozici 2,5 miliardy Kč. Spolu s kampaní byl spuštěn i nový web Jde to zateplit.

Podporu na energeticky úsporné bydlení lze využít například na zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budov, instalaci prvků stínění (pouze exteriérové prvky), instalaci systému větrání s rekuperací odpadního vzduchu, výměnu zdroje tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody, instalaci solárních kolektorů či fotovoltaických systémů nebo instalaci zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (využívající obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn). Také lze financovat výměnu předávací stanice a vyregulování či modernizaci soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody.

Informace o výzvě č. 78 Energetické úspory v bytových domech III. naleznete zde.

Odborníci Centra pro regionální rozvoj připravili pro příjemce dotací v rámci energetických úspor nové přehledné materiály, které pomohou při administraci projektů.

"Informační leták" a "Informační brožura" obsahují celou řadu podnětných otázek, které by si měl každý řádný objednatel stavebních prací položit před samotným zahájením stavební zakázky. Zároveň poskytují i návodné odpovědi, které jsou předpokladem zdárného dokončení celého projektu.

Poslední aktualizace: 27.2.2019