Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualita pro výzvy č. 83, 84 a 85 - integrované výzvy pro sociální bydlení

Platnost od - do:
Kategorie:


28.2.2019 - 30.4.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci kontaktů na Kontaktní místo vydávající Pověřovací akt k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu (příloha SPŽP č. 8 u výzev č. 83 a 84, č. 10 u výzvy č. 85) a vystavující Potvrzení o podání žádosti o pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu (příloha SPŽP č. 7).

Nové kontakty jsou následující:

Ing. Bc. Pavel Rakouš
Tel: 224 864 607
e-mail: Pavel.Rakous@mmr.cz

Mgr. Jan Kadlec
Tel: 224 864 605
e-mail: Jan.Kadlec@mmr.cz

Ing. Richard Klatovský
Tel: 224 864 608
e-mail: Richard.Klatovsky@mmr.cz

Tyto kontakty budou aktualizovány v kapitole 3.12 Veřejná podpora v nejbližší revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzev č. 83 - 85.

Poslední aktualizace: 28.2.2019