Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nová výzva z programu Interreg V-A SK-CZ - Kvalitní životní prostředí

Platnost od - do:
Kategorie:


14.3.2019 - 14.5.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/10 (PO 2. - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ).Poslední aktualizace: 25.3.2019