Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Revize výzvy IROP č. 86 - dřívější uzavření průběžné výzvy

Platnost od - do:
Kategorie:


24.3.2019 - 24.5.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP oznamuje dne 22. března 2019 revizi textu výzvy IROP č. 86 "Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života."

Poslední aktualizace: 25.3.2019