Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokací 87. a 88. výzvy IROP k 19. 3. 2019

Platnost od - do:
Kategorie:


19.3.2019 - 19.5.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 19. března 2019 došlo k navýšení alokace výzvy IROP č. 87 "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II." o 180 mil. Kč (EFRR) a výzvy č. 88. "Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II" o 420 mil. Kč (EFRR).

Poslední aktualizace: 25.3.2019