Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Výroční setkání představila partnerům Centra v regionech IROP v celé jeho šířce

Platnost od - do:
Kategorie:


2.4.2019 - 31.7.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

V průběhu února a března proběhla ve všech krajích Výroční setkání IROP, jejichž cílem byla diskuse s vybranými partnery v regionech a následná návštěva vybraných projektů podpořených z IROP. Centrum tak upevnilo a rozvinulo spolupráci s klíčovými partnery, spolupracujícími subjekty či nejvýznamnějšími příjemci z daného území. Účastníci si zároveň mohli vyměnit informace a zkušenosti týkající se konkrétních projektů. Ředitelé jednotlivých pořádajících odborů Centra také představili výhled do let 2019/2020 a plány na příští programové období. Sérii akcí zahájil 20. února 2019 Plzeňský kraj - vybrané partnery z regionu pozvalo Centrum do Penzionu v Oboře v Horšově v bezprostřední blízkosti projektu realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) "Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů". Ten si po dopoledním setkání a diskuzi měli účastníci setkání také možnost prohlédnout.

 

Naopak posledním bylo 28. března 2019 setkání v Libereckém kraji. Po dopoledním programu v Oblastní galerii Liberec hosty čekala prohlídka projektu "Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky".

 

V některých krajích účastníci setkání také navštívili nedávno dokončené mateřské školy, kde zároveň proběhlo předávání reflexních vestiček dětem - Centrum touto akcí chce podpořit kampaň Duben - měsíc bezpečnosti, která je zaměřena na zvýšení bezpečnosti v dopravě.


Poslední aktualizace: 2.4.2019