Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokace 70. výzvy IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II"

Platnost od - do:
Kategorie:


25.4.2019 - 25.6.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 24. dubna 2019 došlo k navýšení alokace 70. výzvy IROP "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - II". V souvislosti s tímto krokem dochází ke změně textu výzvy č. 70 s platností od 24. dubna 2019. Specifická pravidla pro žadatele a příjemce předmětem změny nejsou. Příjem žádostí o podporu do 70. výzvy byl ukončen 21. 12. 2018, a to s převisem finančního objemu projektů o 62 % nad alokací výzvy.

Poslední aktualizace: 25.4.2019