Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Nová výzva z programu Interreg V-A SK-CZ - Využívání inovačního potenciálu

Platnost od - do:
Kategorie:


2.5.2019 - 15.9.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlašuje výzvu na předkládání žádostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 (PO 1. - VYUŽÍVÁNÍ INOVAČNÍHO POTENCIÁLU).

Konečný termín pro podávání žádostí je 10. 9. 2019.

Více informací najdete zde.

Poslední aktualizace: 2.5.2019