Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizace 78. výzvy IROP "Energetické úspory v bytových domech III" - posun data ukončení příjmu žádostí

Platnost od - do:
Kategorie:


20.5.2019 - 20.8.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídící orgán IROP oznamuje, že ke dni 20. května 2019 provedl aktualizaci 78. výzvy ?Energetické úspor.
Předmětem revize je úprava rovnice výpočtu hodnoty indikátoru 3 60 10 Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů pro stav před projektem. Revize dále posunuje datum ukončení příjmu žádostí z 29. 11. 2019 na 29. 11. 2020, 14:00 hod. Revize mění také datum ukončení realizace pro projekty podané po 20. 5. 2019 (nevztahuje se na žádosti podané před 20. 5. 2019 včetně).

Více informací naleznete na tomto odkazu: výzva č. 78 "Energetické úspory v bytových domech III"

Poslední aktualizace: 23.5.2019