Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

IROP podpoří v nové výzvě ekologičtější dopravu v tzv. uhelných regionech 1 miliardou korun

Platnost od - do:
Kategorie:


31.5.2019 - 31.10.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Dne 29. května 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo ve specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy výzvu č. 89 "Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony" s alokací 1 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Poslední aktualizace: 4.6.2019