Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Výzva IROP č. 6 - upozornění na ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+

Platnost od - do:
Kategorie:


29.5.2019 - 31.8.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP upozorňuje žadatele, tj. místní akční skupiny, že dne 30. 6. 2019 ve 14:00 bude ukončen příjem žádostí o podporu v MS2014+ na projekty předkládané do průběžné výzvy IROP č. 6 - Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS.

ŘO IROP nebude již přistupovat k prodloužení nebo vyhlašování nové výzvy. Doporučujeme tedy místním akčním skupinám, které evidují úspory z předchozích projektů, případně nemají v tuto chvíli předložený návazný projekt na své provozní a animační činnosti, aby během měsíce června nový projekt předložily.

Více informací včetně aktuálního textu výzvy naleznete zde:
http://irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-6-MAS

Poslední aktualizace: 29.7.2019