Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Ve výzvě IROP č. 10 Kybernetická bezpečnost a č. 26. eGovernment došlo k navýšení alokace

Platnost od - do:
Kategorie:


27.6.2019 - 9.9.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 14. června 2019 došlo k navýšení alokace výzev IROP č. 10 Kybernetická bezpečnost a 26. eGovernment I.

Důvodem navýšení alokace výzev je využití finančních zdrojů z předpokládaných úspor výzev Specifického cíle 3.2 eGovernment a možnost následného oslovení všech náhradních projektů na výzvách. V souvislosti s tímto krokem došlo ke změně textu uvedených výzev s platností od 14. června 2019. Přehled změn Textu výzvy je uveden v úvodní části změněného dokumentu.

Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Poslední aktualizace: 29.7.2019