Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Řídící orgán IROP vydal Závazné stanovisko č. 15

Platnost od - do:
Kategorie:


27.6.2019 - 10.9.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP zveřejňuje své nové stanovisko.

Řídicí orgán IROP vydal dne 14. 6. 2019 Závazné stanovisko č. 15, kterým informuje žadatele a příjemce o postupu při kontrole limitů na konkrétní položky rozpočtu stanovených pravidly pro žadatele a příjemce. Bližší informace naleznete v dokumentu - Závazné stanovisko ŘO IROP č. 15.

Poslední aktualizace: 1.7.2019