Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Výzva IROP č. 89 "Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony" byla aktualizována

Platnost od - do:
Kategorie:


27.6.2019 - 10.9.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydává dne 25. června 2019 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 89. výzvy IROP "Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony", která byla vyhlášena ve specifickém cíli 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy.

Poslední aktualizace: 1.7.2019