Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020

Platnost od - do:
Kategorie:


27.6.2019 - 10.9.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že byly vydány aktualizované harmonogramy výzev IROP na roky 2019 a 2020, které byly projednány dne 20. června 2019 na 11. zasedání Monitorovacího výboru IROP.

Poslední aktualizace: 1.7.2019