Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Tři miliony EUR pro policisty, cestovní ruch i kulturu v česko-bavorském pohraničí

Platnost od - do:
Kategorie:


27.6.2019 - 10.9.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Tři miliony EUR poputují na sedm schválených projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. Jde například o projekty Husova cesta nebo Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů.

"Česko-bavorská spolupráce dosahuje dlouhodobě výborných výsledků. Schváleno bylo celkem 134 projektů za 92,9 mil. EUR, což činí 90 % připravených peněz. Velmi úspěšně probíhá i navázání financí. Proto je již na více než 85 % alokace uzavřena smlouva či vydáno rozhodnutí. Proplaceno partnerům z obou stran hranice bylo 18,3 milionů EUR. U tohoto programu tak již bylo splněno pravidlo n+3 pro letošní rok," říká náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Podpořena bude díky projektu "Rozšiřování odborných znalostí a vzájemné spolupráce policistů" spolupráce českých a německých policistů při společném řešení mimořádných situací v pohraničí, potírání negativních celospolečenských jevů, zefektivnění činnosti útvarů policejních složek při společných zásazích a zefektivnění výměny informací. Pro zhruba 840 policistů se uskuteční výcvik se zaměřením na přeshraniční pronásledování, výcvik policistů nasazovaných do společných hlídek, speciální výcvik policejních instruktorů, srovnávací výcvik policistů pořádkových jednotek, srovnávací výcvik zásahových jednotek a školení k zákonu o mezinárodní justiční spolupráci.

Zahájen může být také společný projekt "Husova cesta - Plzeňský kraj a Horní Falc", který rozvíjí kulturně-osvětové aktivity v česko-bavorském pohraničí a zavádí dálkové pěší turistické stezky odkazující na poslední životní cestu významného evropského učence Jana Husa z Čech do Kostnice, kde byl v červenci 1415 upálen. Dojde k vyznačení trasy (na české straně Kožlany - Kralovice - Rabštejn - Manětín - Bezdružice - Tachov) v terénu a k úpravě vybraných míst. Dále proběhne putovní výstava a vzniknou tematické venkovní paravány pro děti. Součástí projektu budou rovněž osvětové aktivity, setkávání a společné marketingové produkty.

Pokračovat bude rovněž spolupráce a hledání společné identity v idee Evropského města Aš ? Selb v rámci projektu "Evropa - velmi blízko". Zkušení fotografové spolu se studenty nafotí sousední město a výsledky budou prezentovat v rámci dvou výstav. Politici a odborníci se setkají se studenty na debatách o budoucnosti regionu a Evropské unie a dojde ke vzniku burzy nápadů. Především však proběhnou umělecké workshopy, v rámci nichž vzniknou dvě skulptury ve formě Kola Evropy (v Aši a v Selbu) a jedna instalace díla Podání ruky přes hranici. Třetí workshop bude zaměřen na rozvíjení nápadů studentů a žáků. Dále byly podpořeny následující projekty: Kulturní dědictví Zlaté stezky, Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice, Kultur | kontakt | kreativ a Voda - Wasser 2020.

Poslední aktualizace: 29.7.2019