Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Přečtěte si nový newsletter Centra, tentokrát zaměřený na Integrovaný záchranný systém

Platnost od - do:
Kategorie:


11.7.2019 - 29.2.2020
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Programové období 2014-2020
IROP - Integrovaný regionální operační program

Právě vyšlo nové číslo newsletteru Centra, který jsme se tentokrát rozhodli zaměřit na Integrovaný záchranný systém (IZS). Ten má za úkol zkoordinovat spolupráci Hasičského záchranného sboru České republiky, Zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky v případě mimořádných událostí. Ať už se jedná o dopravní nehody, výpadek elektřiny nebo sněhovou kalamitu, jednotky IZS musí být připraveny efektivně a rychle jednat. Jejich význam se odráží i v podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) - dotaci lze získat například na nové požární zbrojnice, výcviková střediska nebo speciální techniku. Newsletter čtěte zde.

Poslední aktualizace: 12.7.2019