Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Interreg V-A SK-CZ vydal nový metodický pokyn k Manuálu přípravy a implementace projektu

Platnost od - do:
Kategorie:


29.7.2019 - 29.9.2019
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
EÚS - Evropská územní spolupráce
Programové období 2014-2020

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje Metodický pokyn č.1/2019 k Manuálu přípravy a implementace projektu (příjemce/žadatel, verze 4.1.).

Více informací najdete na stránkách programu https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/novinky/348-metodicky-pokyn-c-1-2019-k-manualu-pripravy-a-implementacie-projektu

Poslední aktualizace: 29.7.2019