Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Navýšení alokace 9. výzvy IROP "Územní studie"

Platnost od - do:
Kategorie:


19.8.2019 - 31.1.2020
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 13. srpna 2019 došlo k navýšení alokace výzvy IROP č. 9  "Územní studie" o 6 780 000 Kč (EFRR). Celková alokace výzvy tak činí 156 780 000 Kč (EFRR). Více informací: Výzva č. 9 IROP Územní studie


Poslední aktualizace: 29.8.2019