Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

Vydání Závazného stanoviska Řídicího orgánu IROP č. 16

Platnost od - do:
Kategorie:


23.8.2019 - 31.1.2020
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
IROP - Integrovaný regionální operační program
Programové období 2014-2020

ŘO IROP uveřejňuje Závazné stanovisko k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS. Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu vydal dne 13. 8. 2019 Závazné stanovisko k výzvě č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin, kterým upřesňuje pro žadatele a příjemce, tj. místní akční skupiny, výklad Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, konkrétně podmínek vztahujících se k dodržování a plnění povinností vyplývajících z Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin, a dále upřesňuje výklad pravidel vztahujících se k volbě a členství v orgánech místních akčních skupin.

Poslední aktualizace: 29.8.2019