Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • Englishzpět

MBM FOR ARCH 2019 (tisková zpráva)

Platnost od - do:
Kategorie:

30.9.2019 - 31.10.2019
EEN - Enterprise Europe Network
Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Sedmý ročník mezinárodních b2b jednání Matchmaking business meetings (MBM) FOR ARCH, který se uskutečnil v pátek 20.9.2019 v Kongresovém sále výstaviště PVA Expo Praha v Letňanech, byl zahrnut do programu největšího stavebního veletrhu v České republice FOR ARCH 2019.

Obchodní jednání MBM uspořádali členové sítě Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Handwerkskammer (HWK) Dresden za spolupráce dalších partnerů ze sítě EEN, institucí a organizací. Maximální podporu, zázemí pro jednání, propagaci mezi vystavovateli i bezplatné vstupenky pro účastníky akce poskytl v rámci veletrhu FOR ARCH jeho hlavní organizátor, výstavní společnost ABF a.s.

Novinkou letošního MBM FOR ARCH bylo zahájení ranního i odpoledního programu obchodních jednání prezentačními bloky - pitch sekcemi. Tři německé a sedm českých firem přihlášených do soutěže Grand Prix veletrhu FOR ARCH představilo v krátkých prezentacích své inovativní produkty a služby. Tato novinka se uskutečnila s podporou ABF, a.s. Prezentace byly na místě tlumočeny do angličtiny i němčiny.

Stěžejním programem MBM FOR ARCH i nadále zůstávají dvoustranná b2b jednání, s hlavním zaměřením na česko - německé obchodní schůzky. Výhodou těchto akcí, které jsou mezi podnikateli stále velmi oblíbené, je fakt, že zúčastněné firmy si vybírají partnery pro jednání samy dle kooperačních profilů zveřejněných předem v databázi registrovaných firem.

Díky úzké spolupráci s EEN kolegy, především ze saských komor, na b2b jednání přijelo 13 německých firem z různých stavebních oborů, které zde hledaly nové kontakty mezi českými podnikateli. Pro tyto schůzky byli zajištěni i tlumočníci.

Do letošního ročníku MBM FOR ARCH se zaregistrovalo 97 firem (o 13 více než v roce 2018), partnery pro jednání našlo 81 firem, z toho 52 českých. Ze zahraničních bylo nejvíce německých - 13 zástupců, dále podnikatelé ze Srbska, Řecka, Itálie, Polska, Rumunska, Ruska a dalších zemí, odpolední části se zúčastnilo 5 firem z tureckého Samsunu. Během jednoho dne se uskutečnilo více než 250 oficiálních schůzek a desítky neformálních jednání.

Čeští účastníci využili též možnosti konzultací na téma vysílání pracovníků a přeshraničního poskytování služeb ve stavebnictví, poskytnutých expertkou EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Na akci se sešly firmy ze stavebních a navazujících oborů. Kromě "klasických" stavebních či elektromontážních firem, obkladačů, malířů a dalších profesí, o něž byl mezi německými podnikateli největší zájem, i výrobci a dodavatelé stavebních materiálů, pracovní agentury, přepravní firmy, početně byly zastoupeny i společnosti přinášející nová inovační řešení v oblastech Building 4.0, a Smart Building.

I letos účastníci ocenili perfektní organizaci a zázemí veletrhu FOR ARCH, vyzdvihli vhodné spektrum přihlášených firem, asistenci před i během akce, tlumočnické služby pro česko-německá jednání i příjemnou atmosféru k jednáním. O úspěšnosti a užitečnosti projektu MBM FOR ARCH svědčí i každoroční opakovaná účast mnoha podnikatelů, a to jak vystavovatelů na veletrhu FOR ARCH, tak i návštěvníků. Ti oceňují to, že spojí b2b jednání s návštěvou největšího stavebního veletrhu v ČR, vystavovatelé zase mohou pozvat vhodné partnery z projektu na svůj stánek. Oběma skupinám přináší účast na jednáních další příležitost k navázání nových obchodních kontaktů.

Z dotazníkového šetření uskutečněného bezprostředně po jednáních vyplývá, že letošní ročník MBM FOR ARCH se opravdu vydařil. Navázané kontakty hodnotí jako perspektivní, tedy vzájemná spolupráce již dohodnuta nebo vzájemná budoucí spolupráce je možná, více než 90% přítomných podnikatelů, dalším b2b schůzky přinesly výměnu informací a jen minimální počet jednání byl označen jako nezajímavý.

Přinášíme několik citací z dotazníků:

"Velmi příjemná atmosféra a velmi konstruktivní jednání."

"...spolupráce s jednotlivými firmami je pravděpodobná, tlumočení bylo výborné."

"Akce byla velmi úspěšná a zajímavá. Chtěli bychom se i v budoucnu zúčastnit podobných akcí. Top organizace."

"Především bych Vám chtěla poděkovat za to, že organizujete takovéto úžasné akce. Bylo to opravdu parádní."

Více informací o MBM FOR ARCH 2019 a profily přihlášených firem naleznete na webové stránce: http://forarch2019.talkb2b.net/

Úspěch letošního ročníku, skvělá spolupráce s ABF, a.s, s partnery EEN, zejména EEN při HWK Dresden i přetrvávající zájem podnikatelů ve stavebnictví o b2b jednání dokazuje, že pořádání MBM FOR ARCH má smysl! Již nyní se těšíme na MBM FOR ARCH 2020!

Mezinárodní obchodní jednání nejen pro firmy ze stavebních oborů, které pořádá síť EEN, naleznete na webové stránce: www.crr.cz/een.

Poslední aktualizace: 30.9.2019