Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

22.2.2018

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.

19.2.2018

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 50 a č. 51

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídící orgán IROP oznamuje, že dne 15. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI" a č. 51 "Udržitelná doprava - integrované projekty IPRÚ".

16.2.2018

Nenechte si ujít Veletrh dotačních příležitostí

Regionální kancelář agentury Czechinvest pro Kraj Vysočina pořádá 12. března pořádá v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě Veletrh dotačních příležitostí, kterého se partnersky účastní i specialisté Centra  (pro program IROP). Pozvánka na veletrh je zde.

15.2.2018

Využijte nabídku seminářů v oblasti energetických úspor

Centrum pro regionální rozvoj ve spolupráci s Eurocentry a Ministerstvem pro místní rozvoj vás srdečně zve na semináře na téma energetické úspory, ve kterých budou představeny možnosti spolufinancování pomocí evropských a celonárodních programů (podrobnosti a termíny jsou uvedeny v kalendáři akcí).

8.2.2018

1,4 miliardy korun z evropských fondů míří do zdravotnictví v regionech

Celkem 28 projektů, které mají za cíl zlepšit péči v oblasti perinatologie a onkogynekologie, se dočká finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K obdržení dotace přesahující 1,4 miliardy korun je doporučili specialisté z Centra pro regionální rozvoj České republiky.

8.2.2018

Zveřejňujeme matice způsobilosti výdajů s vysvětlením nejčastějších nejasností

Centrum pro regionální rozvoj zveřejňuje přehledy způsobilosti výdajů k vybraným specifickým cílům IROP. Přehledy obsahují nejčastější příklady uplatňovaných výdajů z daných specifických cílů, včetně označení jejich způsobilosti/nezpůsobilosti a vazby na hlavní nebo vedlejší aktivity projektu. Přehledy budou dle potřeby aktualizované a rozšiřované i na další specifické cíle IROP. Aktuálně vypracované matice si lze stáhnout v těle článku.

5.2.2018

Došlo k aktualizaci příloh u výzev IROP č. 40 a č. 42

Ministerstvo pro místní rozvoj coby řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzev č. 40 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ" a č. 42  "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".

|<  1 2 3 4 5 > >|

Archiv novinek