Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

6.2.2017

V oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami je více než čtyřikrát větší zájem o podporu sociálního podnikání

Ministerstvo pro místní rozvoj ukončilo příjem žádostí ve výzvách Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na podporu projektů zaměřených na vybudování, rozšíření a vybavení sociálních podniků. Byl zaznamenán více než čtyřnásobně větší zájem o projekty z území obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami, než představuje alokovaná částka.

3.2.2017

O energetické úspory v bytových domech je velký zájem

Celkem 408 projektů podali žadatelé o evropské dotace ve výzvě č. 37 "Energetické úspory v bytových domech II". Tím se stala výzvou s největším počtem podaných žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). Výzva je zaměřena na aktivity směřující k úsporám energií v bydlení a z Evropského fondu pro regionální rozvoj je v ní k dispozici 3,5 mld. Kč.

26.1.2017

Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje IROP

Ve čtvrtém čísle Zpravodaje IROP naleznete informace, které se týkají integrovaných výzev pro komunitně vedný místní rozvoj. Dále zde naleznete aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017, doporučení a tipy pro přípravu interních postupů místních akčních skupin pro vyhlašování integrovaných výzev a další zajímavé informace. Zpravodaj je ke stažení zde.

24.1.2017

První letošní výzva IROP přispěje 1,9 mld. korun ke zkvalitnění vzdělávání v regionech

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvu IROP v roce 2017 pro místní akční skupiny na podání žádosti o podporu. Cílem výzvy "Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD" je podpořit infrastrukturu předškolního vzdělávání, základních škol, středních a vyšších odborných škol a infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

17.1.2017

Cíl 2 - výklad ve věci postupu při zadávání zakázek

Dne 16. ledna 2017 MMR v pozici ŘO/NO a NK pro programy Cíle 2 vydal výklad ve věci postupu při zadávání zakázek, které jsou realizovány mimo režim zákona dle tzv. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 do doby vydání jeho aktualizované verze ve vazbě na zákon č. 134/2016Sb. Výklad naleznete pod tímto odkazem.

|< <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|

Archiv novinek