Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

27.2.2019

MMR: IROP rozdělil již 80 miliard korun do regionů

Integrovaný regionální operační program (IROP), který administruje Centrum pro regionální rozvoj, dosáhl další významné mety. Rozdělil již přes 80 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 5 740 projektů po celé České republice. Rozděleno tak už bylo 69 % všech financí, které má IROP k dispozici. Více informací o integrovaných nástrojích naleznete zde.

25.2.2019

Mediální kampaň IROP zahájena: podívejte se na nový spot a web o zateplování

Nová mediální kampaň IROP byla spuštěna. Seznamuje veřejnost s jednou z oblastí podpory IROP a ukazuje jak získat z IROP podporu na zateplení či jiné energeticky úsporné úpravy bytových domů. V IROP už bylo podpořeno přes 1300 projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti bytových domů za cca 2,8 miliardy korun. V aktuálně otevřené výzvě IROP č. 78 Energetické úspory v bytových domech III je k dispozici 2,5 miliardy Kč. Spolu s kampaní byl spuštěn i nový web Jde to zateplit.

22.2.2019

Krajská Výroční setkání IROP zahájil Plzeňský kraj

Dne 20. února se v Plzeňském kraji uskutečnilo první ze série Výročních setkání Územních odborů Centra s vybranými partnery.  Účastníci se sešli v Penzionu v Oboře v Horšově v bezprostřední blízkosti projektu realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) "Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů".

21.2.2019

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

ŘO IROP dne 19. 2. 2019 Závazným stanoviskem č. 12 upřesnil podmínky čerpání finančních prostředků na osobní náklady členů projektového týmu, náklady na projektové řízení, příp. osobní náklady manažera projektu, v SC 3.1 Kultura, v SC 2.1 pro aktivitu Deinstitucionalizace sociálních služeb a v SC 4.1 pro aktivity Deinstitucionalizace sociálních služeb a Kulturní dědictví. Výdaje na osobní náklady manažera projektu, členů projektového týmu a na úhradu nákladů na projektové řízení nelze v průběhu realizace projektu navyšovat. Maximální výše těchto výdajů pro projekt je stanovena v Rozpočtu v MS2014+ v době schválení projektu Řídicím orgánem IROP. Další informace naleznete na tomto odkazu.

4.2.2019

IROP pomáhá ke zefektivnění prevence a léčby onkologických onemocnění u žen

Na dnešní den připadá Světový den boje proti rakovině - World Cancer Day. Tento významný den je iniciativou nevládní organizace Union for International Cancer Control a jejich partnerských organizací, kterých je po celém světě více než 800. Cílem světového dne boje proti rakovině je zvýšit všeobecné povědomí o této zákeřné nemoci. IROP na zkvalitnění a zefektivnění léčby nádorových onemocnění rozdělil téměř 830 milionů korun.

1.2.2019

Přes 3 600 českých projektů získalo v roce 2018 evropské dotace díky doporučení Centra pro regionální rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj v roce 2018 doporučilo více než 3 600 českých projektů k obdržení evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Tyto projekty pokrývají širokou škálu oblastí napříč českými regiony - patří mezi ně například opravy kulturních památek, modernizace a obnova silnic, zefektivnění poskytování sociálních služeb nebo energetické úspory v bytových domech. Centrum už v programu IROP celkově doporučilo přes 7000 projektů v celkové hodnotě 117 miliard korun.

31.1.2019

Aktualizace výzvy IROP č. 6 - zrušení povinné přílohy

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo 6. výzvu IROP "Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS" a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin".
|< <  1 2 3 > >|

Archiv novinek