Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

30.4.2018

IROP přináší novinky v možnosti prodloužení realizace projektu

Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje žadatele a příjemce, že je nově možné schválit žádost o změnu na prodloužení realizace projektu za nejzazší datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy, v případě integrovaných nástrojů je rozhodující datum ukončení realizace projektu uvedené v textu výzvy nositele integrovaného nástroje, v případě ITI také ve výzvě zprostředkujícího subjektu ITI. Pro takovouto žádost o změnu musí existovat věcný důvod, který žadatel či příjemce v žádosti o změnu dostatečně zdůvodní.

5.4.2018

Aktualizace výzev č. 79 a 80 pro sociální bydlení

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. dubna došlo k vydání aktualizace textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 79 "Sociální bydlení II." a aktualizace textu výzvy a textu Specifických pravidel pro žadatele a příjemce výzvy č. 80 "Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.".

3.4.2018

Interreg V-A SK-CZ: prodloužení lhůty na předkládání 1. MZ a SDV

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje informaci o prodloužení lhůty na předkládání 1. MZ a SDV. Podrobnosti v těle zprávy.

29.3.2018

INTERREG V-A SK-CZ: Změna přílohy č. 4b Žádosti o NFP (výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zveřejňuje změnu přílohy č. 4b Žádosti o NFP (výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06). Více v těle zprávy.

|< <  1 2 3 > >|

Archiv novinek