Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

27.6.2018

Seminář pro žadatele (Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika) - Ostrava, Žilina, Zlín, Trnava

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky jako řídící orgán spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako národním orgánem pro program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si vás dovolují pozvat na semináře pro žadatele výzev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08. Více informací naleznete na stránkách programu zde. Pro účast na školení je vyplnit připojený přihlašovací formulář (naleznete zde).

25.6.2018

Došlo k navýšení alokace výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II."

Dne 19. června 2018 byla vydána aktualizace textu výzvy č. 44 "Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.", jejímž hlavním důvodem bylo navýšení alokace výzvy o 118 334 947 Kč (EFRR). Celková alokace výzvy č. 44 tak bude nově po navýšení činit 377 334 947 Kč (EFRR). Díky navýšení alokace bude možné uspokojit všechny úspěšné projekty výzvy č. 44 (z nichž část byla dosud vedena jako náhradní).

25.6.2018

Díky IROP vznikne 35 kilometrů nových cyklostezek a 333 parkovacích míst pro kola

Integrovaný regionální operační program (IROP) vyhlásil výsledky výzvy "Cyklodoprava II". Sedmnáct úspěšných projektů si rozdělí 236 milionů korun a vznikne více než 35 kilometrů nových cyklostezek, které budou sloužit zejména k přepravě do zaměstnání, škol a za službami. Cyklisté navíc budou moci využívat 333 nových parkovacích míst pro jízdní kola. Žádosti ve výzvě vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj.

8.6.2018

"Desatero k žádostem o platbu" pomůže ke zrychlení administrace IROP

Na základě získaných zkušeností z průběhu administrace Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (dále jen "ŽoP/ZoR") byl Centrem pro regionální rozvoj České republiky připraven souhrn deseti základních bodů ("desatero k ŽoP"), jejichž dodržování je nezbytné pro úspěšné dokončení kontroly projektu a následné proplacení schválených výdajů.

Desatero v žádném případě nenahrazuje povinnosti uvedené v metodice, jedná se pouze o výčet opatření, které pomůžou zrychlit administraci "ŽoP/ZoR". Desatero naleznete zde.

8.6.2018

Centrum zveřejnilo přehled nejčastějších pochybení v Žádostech o platbu (ŽoP) a Zprávách o realizaci projektu (ZoR)

V souvislosti s narůstajícím počtem projektů v realizaci, které jsou administrovány na Centru pro regionální rozvoj České republiky, připravili specialisté Centra pro příjemce dotace informace k administraci Žádostí o platbu a Zpráv o realizaci (ŽoP/ZoR),které zahrnují doporučení ke správnému postupu při zpracování a předložení uvedených dokumentů v monitorovacím systému MS2014+.

|< <  1 2 3 > >|

Archiv novinek