Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

1.11.2017

Tři tisícovky projektů získají dotace z evropských fondů

Více než 3000 českých projektů získalo doporučení k obdržení evropské dotace, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). K udělení finanční podpory je doporučilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky, které žádosti o podporu hodnotí. Jedná se o široce zaměřené projekty, podporující zlepšení života v českých regionech, zahrnující revitalizaci kulturních památek a silnic, zefektivnění zdravotnické péče nebo nové technické vybavení hasičských složek státu. Celkový finanční objem příspěvku EU přesahuje 49 miliard korun.

17.5.2017

IROP - aktualizace výzev č. 1 a č. 24

Oznamujeme, že Řídicí orgán IROP vydal k 17. květnu 2017 aktualizaci Specifických pravidel výzvy IROP č. 1 "Vybrané úseky silnic II. a III. třídy", a aktualizaci Specifických pravidel výzvy č. 24 "Výstavba a modernizace přestupních terminálů". Hlavním důvodem revize Specifických pravidel je úprava dokladování způsobilých výdajů - odstranění povinnosti dokladování ceny obvyklé a aktualizace vzoru Podmínek (příloha č.2). Texty výzev zůstávají beze změn.

9.5.2017

Generální ředitel Centra navštívil maršálkovské úřady

Generální ředitel Centra Zdeněk Vašák společně s ředitelem Odboru Evropské územní spolupráce Jiřím Jansou, ředitelem Odboru Evropské územní spolupráce MMR ČR Jiřím Horáčkem a ředitelkou Odboru EÚS Ministerstva rozvoje Polské republiky navštívili ve dnech 4. - 5. 5. maršálky příhraničních vojvodství v podporovaném území Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko.

7.3.2017

Integrované nástroje v IROP úspěšně vyhlašují výzvy

Integrované nástroje (IN) tvoří specifický systém podpory IROP, jejichž cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. V programovém období 2014-2020 je pro IN určeno přibližně 30 % alokace IROP. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku v tomto programovém období, bylo nutné, aby se všechny zainteresované subjekty seznámily s požadavky a pravidly pro IN. Dětské krůčky však již mají IN za sebou a nyní se začíná rozbíhat vyhlašování integrovaných výzev.

2.3.2017

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy č. 21 IROP "Muzea"

Centrum pro regionální rozvoj České republiky dokončilo hodnocení projektů podaných žadateli o finanční podporu ve výzvě č. 21 "Muzea", která je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva byla zaměřena na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v celé České republice mimo území hl. m. Prahy. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 39 projektů za více než 1,6 mld. Kč, které budou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

|< <  1 2 3 4 5 > >|

Archiv novinek