Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

7.3.2017

Integrované nástroje v IROP úspěšně vyhlašují výzvy

Integrované nástroje (IN) tvoří specifický systém podpory IROP, jejichž cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. V programovém období 2014-2020 je pro IN určeno přibližně 30 % alokace IROP. Vzhledem k tomu, že se jedná o novinku v tomto programovém období, bylo nutné, aby se všechny zainteresované subjekty seznámily s požadavky a pravidly pro IN. Dětské krůčky však již mají IN za sebou a nyní se začíná rozbíhat vyhlašování integrovaných výzev.

2.3.2017

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy č. 21 IROP "Muzea"

Centrum pro regionální rozvoj České republiky dokončilo hodnocení projektů podaných žadateli o finanční podporu ve výzvě č. 21 "Muzea", která je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výzva byla zaměřena na zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví v celé České republice mimo území hl. m. Prahy. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 39 projektů za více než 1,6 mld. Kč, které budou hrazeny z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

1.3.2017

Otevřena 3. výzva programu INTERREG EUROPE

Dne 1. března 2017 byla otevřena 3. výzva programu INTERREG EUROPE. Ve výzvě, která potrvá do 30. června 2017, jsou alokovány všechny zbývající finance programu. Nejvíce šancí uspět mají projekty z priority "Nízkouhlíkové hospodářství" a "Životní prostředí a efektivní využívání zdrojů".

1.3.2017

Aktualizace Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe

K 1. 3. 2017 došlo k aktualizaci Pokynů pro příjemce ke kontrole u programů Interreg Central Europe, Interreg Danube a Interreg Europe. V rámci aktualizace došlo k jediné změně, která se týká Přílohy 2 (Přehled maximálních hodinových sazeb). Tato příloha byla z Pokynů pro příjemce ke kontrole odstraněna a nově je dostupná na stránkách Centra pro regionální rozvoj České republiky zde

1.3.2017

Kontrolní list k výzvě č. 37 IROP "Energetické úspory v bytových domech II"

K 28. únoru 2017 byl zveřejněn kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí projektu. Žadatelé ho mohou použít při přípravě žádostí o dotaci a při předběžné kontrole souladu žádostí s podmínkami výzvy č. 37 IROP "Energetické úspory v bytových domech II".

Platnou verzi naleznete zde.

28.2.2017

EÚS - uveřejněn přehled mzdových sazeb typových pozic

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo přehled maximálních hodinových sazeb pro pracovníky v projektech podpořených z programů přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce zaměstnané na HPP/DPP/DPČ. Přehled mzdových sazeb typových pozic je účinný od 1.3.2017 a naleznete jej zde.

28.2.2017

Centrum pro regionální rozvoj dokončilo hodnocení výzvy č. 12 IROP "Sociální podnikání"

Výzva č. 12 "Sociální podnikání" je v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) první výzvou, kterou vyhodnotilo Centrum pro regionální rozvoj České republiky. K poskytnutí dotace z IROP bylo doporučeno 9 projektů za více než 31 mil. Kč, které jsou zaměřeny na vznik nových i rozvoj již existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality    a mimo hlavní město Prahu.

24.2.2017

Programy Cíle 2 - způsobilost výdajů na pořízený majetek

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programů Cíle 2 vydalo dne 24. 2. 2017 stanovisko, které se vztahuje ke způsobilosti výdajů na pořízený majetek v případě, kdy majetek není plně nebo po celou dobu používán pro realizaci projektu.

|< <  1 2 3 4 5 6 7 > >|

Archiv novinek