Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishNovinky

22.2.2017

Energetické úspory v bytových domech - zjednodušení administrace a poradenská pomoc žadatelům

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jakožto Řídicí orgán IROP reaguje na potřeby vlastníků bytových domů, kteří chtějí využít evropské dotace na snížení energetické náročnosti budov. Od března letošního roku proto podpoří čerpání těchto peněz snížením počtu požadovaných dokumentů pro přiznání dotace a zároveň rozšíří systém bezplatné poradenské pomoci žadatelům.

21.2.2017

Lepší vybavení pro hasiče, záchranáře a policii na venkově - IROP rozdělí 475 mil. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu na podporu projektů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v Integrovaném regionálním operačním programu. Cílem výzvy je pořídit specializovanou techniku a vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému (dále také IZS)     a rovněž stavební úpravy a vybudování stanic základních složek IZS v územích, kde je třeba řešit následky klimatických změn. Ve výzvě je připraveno 475 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Příjem žádostí bude zahájen 3. března 2017.

17.2.2017

Integrované projekty v IROP - miliardy korun do území

Řídicí orgán IROP uveřejňuje aktuální informace k integrovaným výzvám ITI (integrované územní investice) a IPRÚ (integrované plány rozvoje území) v Integrovaném regionálním operačním programu.

16.2.2017

Řídicí orgán IROP pořádá seminář k přípravě a následné implementací finančního nástroje IROP

Řídicí orgán IROP tímto zve zástupce všech potenciálních zájemců o roli správce finančního nástroje (FN) IROP na seminář, který pořádá v souvislosti s přípravou a následnou implementací FN IROP. Setkání se uskuteční dne 2. 3. 2017 od 9.00 hod. v prostorách Ministerstva pro místní rozvoj, Jednací sál AVI, Staroměstské nám. 6, Praha 1. Předpokládaná doba trvání je 3 hodiny.

16.2.2017

Informace pro žadatele a příjemce IROP v souvislosti s ukončením příjmu žádostí u výzev zaměřených na podporu infrastruktury základních škol

Dne 14. února 2017 byl ukončen příjem žádostí v 46. a 47. výzvě IROP "Infrastruktura základních škol", v rámci kterých Centrum pro regionální rozvoj České republiky obdrželo 838 žádostí v hodnotě 9,5 miliardy Kč, což představuje více než pětinásobek alokované částky na tyto výzvy. Rádi bychom v souvislosti s vysokým počtem podaných žádostí informovali žádatele a příjemce o opatřeních, ke kterým Centrum přistoupilo. (Více v těle článku.)

26.1.2017

Vyšlo čtvrté číslo Zpravodaje IROP

Ve čtvrtém čísle Zpravodaje IROP naleznete informace, které se týkají integrovaných výzev pro komunitně vedný místní rozvoj. Dále zde naleznete aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2017, doporučení a tipy pro přípravu interních postupů místních akčních skupin pro vyhlašování integrovaných výzev a další zajímavé informace. Zpravodaj je ke stažení zde.
|< <  1 2 3 4 5 6 7 > >|

Archiv novinek