Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishO nás

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR), od 1. června 2015 dosud pod názvem Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum). Centrála sídlí na adrese U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3, organizace má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce. Aktuálně má Centrum kolem pěti set zaměstnanců.

Již od roku 1999 je hlavní náplní činnosti organizace podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především  administraci a kontrole čerpání evropských fondů. V minulých programovacích obdobích administrovalo projekty předvstupní pomoci z programů PHARE, ISPA a SAPARD, v období 2004-2006 mělo na starosti programy Společný regionální operační program (SROP), Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) a INTERREG. V programovacím období 2007-2013 mělo Centrum na starosti administraci Integrovaného operačního programu, operačního programu Technická pomoc a všech programů přeshraniční spolupráce, v novém období 2014-2020 se jedná o Integrovaný regionální operační program a opět programy přeshraniční spolupráce.

Centrum je také součástí celoevropské poradenské sítě pro malé a střední podnikatele Enterprise Europe Network.

V minulých letech se Centrum podílelo také na realizaci vybraných národních programů regionálního rozvoje.

Politika kvality

Centrum pro regionální rozvoj České republiky má kontinuálně zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle normy ISO 9001 již od roku 2003.

Certifikovanými činnostmi Centra v současné době jsou:

  • Implementace programů a iniciativ EU
  • Zajištění technicko-provozních činností a podmínek pro provozování monitorovacích a informačních systémů 
  • Poskytování poradenských služeb prostřednictvím evropské sítě Enterprise Europe Network  

Dlouhodobá zkušenost s realizací projektů podporovaných EU, vlastní řídicí a organizační systémy a certifikace podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 umožňují Centru rychle a efektivně vyhovět požadavkům jednotlivých programů i zákazníků při dodržení vysoké kvality. Centrum je držitelem stříbrné ceny za Kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 a Národní ceny kvality v modelu Start Plus za rok 2012.

Všichni zaměstnanci Centra se řídí etickým kodexem organizace.

Veřejné zakázky:

Veřejné zakázky Centra
Profil zadavatele CRR ČR
 (do 31. 7. 2015)
Profil zadavatele Centrum (od 1. 6. 2015)
Elektronické tržiště CRR ČR (do 31. 5. 2015)
Elektronické tržiště Centrum (od 1. 6. 2015)
Přehled judikátů a rozhodnutí ÚOHS k veřejným zakázkám

Přílohy: