Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishOrganizační struktura

Generální ředitel - Vašák Zdeněk, Ing.
Jméno:Vašák Zdeněk, Ing.
Funkce:Generální ředitel
Telefon:
E-mail:
Místo:Praha
Oddělení Enterprise Europe Network
 Pavlů Marie, PhDr., CSc.
Jméno:Pavlů Marie, PhDr., CSc.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 316
E-mail:marie.pavlu@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení interního auditu
 Dvořáková Radka, Ing.
Jméno:Dvořáková Radka, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení IA
Telefon:225 855 296
E-mail:radka.dvorakova@crr.cz
Místo:Praha
Manažer kvality
 Sodomková Blanka, Ing.
Jméno:Sodomková Blanka, Ing.
Funkce:manažer kvality
Telefon:225 855 266
E-mail:blanka.sodomkova@crr.cz
Místo:Praha
Odbor vnitřních věcí
 Vašátková Lenka, Ing.
Jméno:Vašátková Lenka, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:225 855 405
E-mail:lenka.vasatkova@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení kancelář generálního ředitele
 Juránek Vilém, Mgr.
Jméno:Juránek Vilém, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 250
E-mail:vilem.juranek@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení řízení lidských zdrojů
 Filo Radek, Mgr.
Jméno:Filo Radek, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 295
E-mail:radek.filo@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení informačních systémů
 Pavlíková Eva, Ing.
Jméno:Pavlíková Eva, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 255
E-mail:eva.pavlikova@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení financování a projektového řízení
 Pavlík Martin, Mgr.
Jméno:Pavlík Martin, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 279
E-mail:martin.pavlik@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení účetnictví a majetku
 Hlušičková Kavková Zdeňka
Jméno:Hlušičková Kavková Zdeňka
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 286
E-mail:zdenka.hlusickova@crr.cz
Místo:Praha
Sekce administrace programů
 Miškovičová Helena, Ing.
Jméno:Miškovičová Helena, Ing.
Funkce:Ředitelka sekce
Telefon:
E-mail:
Místo:Praha
Oddělení podpory administrace
 Šenkýř Miloš, Bc.
Jméno:Šenkýř Miloš, Bc.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 339
E-mail:milos.senkyr@crr.cz
Místo:Praha
Odbor centrální administrace programů
 Manoch Karel, Ing., MPA
Jméno:Manoch Karel, Ing., MPA
Funkce:Ředitel odboru
Telefon:225 855 205
E-mail:karel.manoch@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení hodnocení projektů OSS
 Franěk Petr, Ing.
Jméno:Franěk Petr, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 302
E-mail:petr.franek@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení realizace projektů OSS
 Kreutziger Anna, Ing.
Jméno:Kreutziger Anna, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 352
E-mail:anna.kreutziger@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení administrace udržitelnosti
 Mohaupt Pavel, Ing.
Jméno:Mohaupt Pavel, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 317
E-mail:pavel.mohaupt@crr.cz
Místo:Praha
Odbor řízení administrace programů
 Nešpor Antonín, Ing.
Jméno:Nešpor Antonín, Ing.
Funkce:Ředitel odboru
Telefon:225 855 320
E-mail:antonin.nespor@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení monitoringu
 Orbanová Ľudmila, Mgr.
Jméno:Orbanová Ľudmila, Mgr.
Funkce:pověřena vedením oddělení
Telefon:225 855 319
E-mail:ludmila.orbanova@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení metodické podpory
 Sedláčková Yvona, Ing.
Jméno:Sedláčková Yvona, Ing.
Funkce:pověřena vedením oddělení
Telefon:225 855 325
E-mail:yvona.sedlackova@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení kontroly
 Kovácsová Drahomíra Ing.
Jméno:Kovácsová Drahomíra Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 346
E-mail:drahomira.kovacsova@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení právní
 Barková Eva, Mgr.
Jméno:Barková Eva, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 322
E-mail:eva.barkova@crr.cz
Místo:Praha
Územní odbor IROP pro Středočeský kraj
 Čechová Dana, Mgr.
Jméno:Čechová Dana, Mgr.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:225 855 360
E-mail:dana.cechova@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení hodnocení
 Jiránek Kamil, Ing.
Jméno:Jiránek Kamil, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 361
E-mail:kamil.jiranek@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení realizace
 Hájková Adéla, Mgr.
Jméno:Hájková Adéla, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 337
E-mail:adela.hajkova@crr.cz
Místo:Praha
Územní odbor IROP pro Jihočeský kraj
 Burešová Naděžda, Ing.
Jméno:Burešová Naděžda, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:381 670 029
E-mail:nadezda.buresova@crr.cz
Místo:České Budějovice
Oddělení hodnocení
 Zahradníková Kateřina, Ing.
Jméno:Zahradníková Kateřina, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:381 670 028
E-mail:katerina.zahradnikova@crr.cz
Místo:České Budějovice
Oddělení realizace
 Bouška Petr, Ing.
Jméno:Bouška Petr, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:381 670 031
E-mail:petr.bouska@crr.cz
Místo:České Budějovice
Územní odbor IROP pro Plzeňský kraj
 Sýkorová Magda, Ing.
Jméno:Sýkorová Magda, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:731 604 584
E-mail:magda.sykorova@crr.cz
Místo:Plzeň
Oddělení hodnocení
 Bulková Martina, Mgr.
Jméno:Bulková Martina, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:371 870 023
E-mail:martina.bulkova@crr.cz
Místo:Plzeň
Oddělení realizace
 Vackářová Hana, Ing.
Jméno:Vackářová Hana, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:371 870 027
E-mail:hana.vackarova@crr.cz
Místo:Plzeň
Oddělení administrace veřejných zakázek
 Holub Lukáš, Mgr.
Jméno:Holub Lukáš, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:371 870 021
E-mail:lukas.holub@crr.cz
Místo:Plzeň
Územní odbor IROP pro Karlovarský kraj
 Míšková Marie, Ing.
Jméno:Míšková Marie, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:354 770 238
E-mail:marie.miskova@crr.cz
Místo:Karlovy Vary
Oddělení hodnocení
 Kyrianová Lenka, Ing.
Jméno:Kyrianová Lenka, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:354 770 228
E-mail:lenka.kyrianova@crr.cz
Místo:Karlovy Vary
Oddělení realizace
 Musilová Jarmila, Ing.
Jméno:Musilová Jarmila, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:354 770 227
E-mail:jarmila.musilova@crr.cz
Místo:Karlovy Vary
Územní odbor IROP pro Ústecký kraj
 Kruml Viktor, Ing.
Jméno:Kruml Viktor, Ing.
Funkce:Ředitel odboru
Telefon:412 870 920
E-mail:viktor.kruml@crr.cz
Místo:Ústí nad Labem
Oddělení hodnocení
 Mráčková Marie, Ing.
Jméno:Mráčková Marie, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:412 870 936
E-mail:marie.mrackova@crr.cz
Místo:Ústí nad Labem
Oddělení realizace
 Zdvíhalová Jitka, Ing.
Jméno:Zdvíhalová Jitka, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:412 870 921
E-mail:jitka.zdvihalova@crr.cz
Místo:Ústí nad Labem
Územní odbor IROP pro Liberecký kraj
 Malá Simona, Ing.
Jméno:Malá Simona, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:488 570 931
E-mail:simona.mala@crr.cz
Místo:Liberec
Oddělení hodnocení
 Janecká Petra, Mgr.
Jméno:Janecká Petra, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:485 226 184
E-mail:petra.janecka@crr.cz
Místo:Liberec
Oddělení realizace
 Šmiková Lenka Ing.
Jméno:Šmiková Lenka Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:488 570 923
E-mail:lenka.smikova@crr.cz
Místo:Liberec
Územní odbor IROP pro Královéhradecký kraj
 Macura Leoš, Ing.
Jméno:Macura Leoš, Ing.
Funkce:Ředitel odboru
Telefon:499 420 600
E-mail:leos.macura@crr.cz
Místo:Hradec Králové
Oddělení hodnocení
 Rücker Martina, Ing.
Jméno:Rücker Martina, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:499 420 610
E-mail:martina.rucker@crr.cz
Místo:Hradec Králové
Oddělení realizace
 Řezníček Jakub, Ing.
Jméno:Řezníček Jakub, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:499 420 604
E-mail:jakub.reznicek@crr.cz
Místo:Hradec Králové
Oddělení administrace veřejných zakázek
 Vontor Tomáš, Mgr.
Jméno:Vontor Tomáš, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:
E-mail:tomas.vontor@crr.cz
Místo:Hradec Králové
Územní odbor IROP pro Pardubický kraj
 Fodorová Lenka, Ing.
Jméno:Fodorová Lenka, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:466 026 841
E-mail:lenka.fodorova@crr.cz
Místo:Pardubice
Oddělení hodnocení
 Hořčičková Zuzana, Ing.
Jméno:Hořčičková Zuzana, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:466 026 841
E-mail:zuzana.horcickova@crr.cz
Místo:Pardubice
Oddělení realizace
 Koblížková Andrea, Ing.
Jméno:Koblížková Andrea, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:466 026 836
E-mail:andrea.koblizkova@crr.cz
Místo:Pardubice
Územní odbor IROP pro Kraj Vysočina
 Marková Renáta, Ing.
Jméno:Marková Renáta, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:565 775 123
E-mail:renata.markova@crr.cz
Místo:Jihlava
Oddělení hodnocení
 Zikánová Jana, Ing.
Jméno:Zikánová Jana, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:565 775 122
E-mail:jana.zikanova@crr.cz
Místo:Jihlava
Oddělení realizace
 Kopicová Lenka, Ing.
Jméno:Kopicová Lenka, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:565 775 124
E-mail:lenka.kopicova@crr.cz
Místo:Jihlava
Územní odbor IROP pro Moravskoslezský kraj
 Janošová Gabriela, Ing.
Jméno:Janošová Gabriela, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:597 570 925
E-mail:gabriela.janosova@crr.cz
Místo:Ostrava
Oddělení hodnocení
 Drescherová Magdalena, Ing.
Jméno:Drescherová Magdalena, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:597 570 959
E-mail:magdalena.drescherova@crr.cz
Místo:Ostrava
Oddělení realizace
 Rinková Petra, Ing.
Jméno:Rinková Petra, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:597 570 962
E-mail:petra.rinkova@crr.cz
Místo:Ostrava
Územní odbor IROP pro Olomoucký kraj
 Marousek Aleš, Ing.
Jméno:Marousek Aleš, Ing.
Funkce:Ředitel odboru
Telefon:582 777 420
E-mail:ales.marousek@crr.cz
Místo:Olomouc
Oddělení hodnocení
 Huterová Dana, Ing.
Jméno:Huterová Dana, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:582 777 449
E-mail:dana.huterova@crr.cz
Místo:Olomouc
Oddělení realizace
 Kaplan Ondřej, Ing.
Jméno:Kaplan Ondřej, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:582 777 425
E-mail:ondrej.kaplan@crr.cz
Místo:Olomouc
Územní odbor IROP pro Zlínský kraj
 Kolářová Lenka, Ing.
Jméno:Kolářová Lenka, Ing.
Funkce:Ředitelka odboru
Telefon:572 774 422
E-mail:lenka.kolarova@crr.cz
Místo:Zlín
Oddělení hodnocení
 Polišenská Iva, Ing.
Jméno:Polišenská Iva, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:572 774 425
E-mail:iva.polisenska@crr.cz
Místo:Zlín
Oddělení realizace
 Foltýnová Romana, Ing.
Jméno:Foltýnová Romana, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:572 774 424
E-mail:romana.foltynova@crr.cz
Místo:Zlín
Územní odbor IROP pro Jihomoravský kraj
 Džingozov Ljubomir, Mgr.
Jméno:Džingozov Ljubomir, Mgr.
Funkce:Ředitel odboru
Telefon:731 604 583
E-mail:ljubomir.dzingozov@crr.cz
Místo:Brno
Oddělení hodnocení
 Čusová Zuzana, Ing.
Jméno:Čusová Zuzana, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:518 770 245
E-mail:zuzana.cusova@crr.cz
Místo:Brno
Oddělení realizace
 Zelená Jitka, Ing.
Jméno:Zelená Jitka, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:518 770 241
E-mail:jitka.zelena@crr.cz
Místo:Brno
Oddělení administrace veřejných zakázek
 Marečková Eva, Ing.
Jméno:Marečková Eva, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:518 770 257
E-mail:eva.mareckova@crr.cz
Místo:Brno
Odbor evropské územní spolupráce
 Jansa Jiří, Mgr.
Jméno:Jansa Jiří, Mgr.
Funkce:Ředitel odboru
Telefon:225 855 309
E-mail:jiri.jansa@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení administrace a kontroly projektů EÚS
 Weingärtnerová Markéta, Ing.
Jméno:Weingärtnerová Markéta, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:225 855 231
E-mail:marketa.weingartnerova@crr.cz
Místo:Praha
Oddělení pro NUTS II Severozápad
 Klognerová Lenka, Ing.
Jméno:Klognerová Lenka, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:474 623 721
E-mail:lenka.klognerova@crr.cz
Místo:Chomutov
Oddělení pro NUTS II Jihozápad
 Voldřich Milan, Ing.
Jméno:Voldřich Milan, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:382 211 166
E-mail:milan.voldrich@crr.cz
Místo:Písek
Oddělení pro NUTS II Severovýchod
 Marková Petra, Ing.
Jméno:Marková Petra, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:499 420 620
E-mail:petra.markova@crr.cz
Místo:Hradec Králové
Oddělení pro NUTS II Jihovýchod
 Mifková Tatiana, Ing.
Jméno:Mifková Tatiana, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:518770227
E-mail:tatiana.mifkova@crr.cz
Místo:Brno
Oddělení pro NUTS II Střední Morava
 Pudová Pavla, Ing.
Jméno:Pudová Pavla, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:582 777 428
E-mail:pavla.pudova@crr.cz
Místo:Olomouc
Oddělení pro NUTS II Moravskoslezsko
 Kirchnerová Irena, Ing.
Jméno:Kirchnerová Irena, Ing.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:597 570 933
E-mail:irena.kirchnerova@crr.cz
Místo:Ostrava
Oddělení JS ČR-Polsko
 Molak Maciej, Mgr.
Jméno:Molak Maciej, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:582 777 421
E-mail:maciej.molak@crr.cz
Místo:Olomouc
Oddělení JS Rakousko-ČR
 Herčík Radim, Mgr.
Jméno:Herčík Radim, Mgr.
Funkce:Vedoucí oddělení
Telefon:518 770 251
E-mail:radim.hercik@crr.cz
Místo:Brno