Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚřední deska

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ZAJÍMÁTE SE O PROBLEMATIKU ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EVROPSKÉ UNIE?

CHCETE NAPOMOCI K REALIZACI ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ VE VAŠEM OKOLÍ A ROZVOJI VAŠEHO REGIONU?

PAK VÁS RÁDI PŘIVÍTÁME MEZI NÁMI!

Jsme prestižní státní organizace v oblasti administrace a kontroly projektů s dlouholetou praxí - evropským fondům se věnujeme již od roku 1999. Jako státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR administrujeme největší operační program v České republice v programovém období 2014 - 2020, IROP.

Neustále rozšiřujeme náš tým - v současné době u nás pracuje přes 550 zaměstnanců, kteří působí nejen na centrálním pracovišti v Praze, ale i ve všech krajích České republiky.

Chcete vidět výsledky naší práce? Naši zaměstnanci se podíleli na administraci žádostí o dotace stovek projektů.

S dalšími nám můžete pomoci i Vy!

Níže naleznete přehled aktuálně vypsaných obsazovaných pozic.

Jak pracujeme s osobními údaji poskytnutými v přihlášce do výběrového řízení naleznete zde.

Výběrová řízení na pozice v pracovním poměru Centra pro regionální rozvoj České republiky: 

Aktuálně nejsou vypsány žádné pozice v pracovním poměru.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Centra pro regionální rozvoj České republiky:

 rada nebo odborný rada - manažer projektu
(Oddělení hodnocení pro Olomoucký kraj)

(zveřejněno dne 10.10.2019; lhůta pro podání žádostí do 25.10.2019)
Oznámení
Přílohy ke stažení
 rada nebo odborný rada - manažer projektu EÚS
(Oddělení pro NUTS II Moravskoslezsko)

(zveřejněno dne 10.10.2019; lhůta pro podání žádostí do 25.10.2019)
Oznámení
Přílohy ke stažení
 vrchní referent nebo rada - manažer podpory administrace
(Územní odbor IROP pro Jihočeský kraj)
(zveřejněno dne 3.10.2019; lhůta pro podání přihlášek do 18.10.2019)
Oznámení
Přílohy ke stažení