Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishÚřední deska

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

ZAJÍMÁTE SE O PROBLEMATIKU ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EVROPSKÉ UNIE?

CHCETE NAPOMOCI K REALIZACI ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ VE VAŠEM OKOLÍ A ROZVOJI VAŠEHO REGIONU?

PAK VÁS RÁDI PŘIVÍTÁME MEZI NÁMI!

Jsme prestižní státní organizace v oblasti administrace a kontroly projektů s dlouholetou praxí - evropským fondům se věnujeme již od roku 1999. Jako státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR administrujeme největší operační program v České republice v programovém období 2014 - 2020.

Neustále rozšiřujeme náš tým - v současné době u nás pracuje přes 540 zaměstnanců, kteří působí nejen na centrálním pracovišti v Praze, ale i ve všech krajích České republiky.

Chcete vidět výsledky naší práce? Naši zaměstnanci se podíleli na administraci žádostí o dotace stovek projektů.

S dalšími nám můžete pomoci i Vy!

Správcem Vašich osobních údajů uvedených v Přihlášce do výběrového řízení je Centrum pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha, IČO: 04095316 (dále jen ?Centrum?).

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní smlouvy nebo vydání rozhodnutí o přijetí do služebního poměru na Vaši žádost dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Vaše osobní údaje nebudou dále předávány a ani zveřejňovány.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání, vyhodnocení a uzavření výběrového řízení. Z důvodu oprávněného zájmu Centra budou osobní údaje neúspěšných uchazečů uchovávány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem. Po uplynutí této lhůty budou Vaše osobní údaje zlikvidovány.

Máte právo požádat Centrum o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svá práva uvedená v předchozím odstavci můžete uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Centra, jehož kontaktní údaje jsou:

Ing. Igor Prosecký
tel. 543 214 714, 733 510 780
e-mail: dpo@crr.cz

Níže naleznete přehled aktuálně vypsaných obsazovaných pozic.

Výběrová řízení na pozice v pracovním poměru Centra pro regionální rozvoj České republiky:

Aktuálně nejsou vypsány žádné pozice v pracovním poměru.Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Centra pro regionální rozvoj České republiky:

odborný rada - manažer projektu (Oddělení pro NUTS II Moravskoslezsko)
(zveřejněno dne 16.8.2018; lhůta pro podání žádostí do 31.8.2018)
Oznámení
Přílohy ke stažení
odborný rada - metodik pro řízení administrace programu (Oddělení metodické podpory) PRAHA
(zveřejněno dne 16.8.2018; lhůta pro podání žádostí do 31.8.2018)
Oznámení
Přílohy ke stažení
odborný rada - manažer projektu (Oddělení hodnocení pro Středočeský kraj) PRAHA
(zveřejněno dne 9.8.2018; lhůta pro podání žádostí do 24.8.2018)
Oznámení
Přílohy ke stažení
odborný rada - manažer projektu (Oddělení hodnocení pro Karlovarský kraj)
(zveřejněno dne 9.8.2018; lhůta pro podání žádostí do 24.8.2018)
Oznámení
Přílohy ke stažení
odborný rada - manažer projektu (Oddělení administrace udržitelnosti) PRAHA
(zveřejněno dne 2.8.2018; lhůta pro podání žádostí do 17.8.2018)
Oznámení
Přílohy ke stažení
odborný rada - manažer projektu (Oddělení realizace pro Zlínský kraj)
(zveřejněno dne 2.8.2018; lhůta pro podání žádostí do 17.8.2018)
Oznámení
Přílohy ke stažení
vrchní referent nebo rada - manažer podpory administrace (Odbor Evropské územní spolupráce)
(zveřejněno dne 2.8.2018; lhůta pro podání žádostí do 17.8.2018) PRAHA
Oznámení
Přílohy ke stažení
 

 

 

zde