Centrum pro regionální rozvoj
České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

  • Česky
  • EnglishVeřejné zakázky

Veřejné zakázky Centra lze najít na následujících odkazech:


Archiv veřejných zakázek

Zde naleznete starší archivní veřejné zakázky do roku 2014.
Rok:


Smlouvy

Smlouvy, podléhající zveřejnění podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání VZ jsou zveřejněny vždy u daného výběrového řízení na profilu zadavatele. Smlouvy zveřejňované po nabytí účinnosti a Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jsou zveřejňované v registru smluv.